EU-funded research on the development of the immune system in young children

EU-finansierad forskning om utvecklingen av immunsystemet hos små barn – för att hitta sätt att minska risken för sjukdomar – Nyheter – Örebro universitet

Utvecklingen av det mänskliga immunsystemet börjar redan i livmodern och fortsätter efter födseln när barnet exponeras för bakterier, virus och andra miljöfaktorer. Exponering är viktig för utvecklingen av immunförsvaret, men medför också risker.

– De första månaderna och åren är en mycket känslig och sårbar tid. Vi vet redan att utvecklingen av det mänskliga immunförsvaret tidigt i livet är kopplat till riskerna för flera sjukdomar senare i livet, särskilt allergier, astma och autoimmuna sjukdomar, som typ 1-diabetes. Men det saknas idag kunskap om mekanismerna för immunprägling tidigt i livet, säger  Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet.

Hälsan under hela livet

Forskarna ska undersöka vilka faktorer som formar utvecklingen av det mänskliga immunförsvaret och hur det påverkar hälsan under hela livet.

– Även en liten exponering för kemikalier kan få betydande effekter på barnens immunförsvar eftersom det under de första åren i livet utvecklas och förändras snabbt, säger Matej Orešič.

Ett mål för forskarna är att studera möjligheten att påverka immunförsvaret i tidig ålder för att minska risken för olika sjukdomar senare i livet.

– Vår uppfattning är att insatser tidigt i livet inriktade på immunsystemet har en positiv inverkan på hälsan, säger Matej Orešič.

Immunförsvaret börjar utvecklas redan före födseln och forskarna ska därför också studera mammans kost, kemikalieexponering och stress under graviditeten. Efter födseln börjar det invecklade samspelet mellan miljöfaktorer och gener. De tarmbakterier som utvecklas i början av livet har också en inverkan på människors hälsa under hela livet.

Stärka immunförsvaret

I forskargruppen ingår läkare och forskare med mångsidig och kompletterande expertis inom immunologi, pediatrik, mikrobiologi och metabolism. Dessutom deltar experter inom metabolomik och lipidomik, proteomik, genetik, exposom, psykiatri, systemmedicin och bioinformatik i studien.

INITIALISE ska i åtta studier följa grupper av barn under lång tid för att observera utvecklingen av sjukdomar relaterade till immunsystemet. Forskarna ska också göra en klinisk pilotstudie, främst på tarmbakterierna hos barn i riskzonen.

– Vi vill undersöka om det på så sätt går att stärka immunförsvaret för att förhindra utvecklingen av sjukdomar, säger Matej Orešič.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Mattsson